Vor Frue Kirke, Aalborg
Pilgrimsudvalget indbyder til vandringer
 
Vi indbyder til en række korte vandringer frem mod næste forår. Foreløbig er der berammet tre vandringer på søndage kl. 12.00.
(Så er det muligt at komme til gudstjeneste kl. 10.30 og få en kop kirkekaffe, inden vi går, men det er naturligvis ingen betingelse!)
Vi satser på at være tilbage kl. ca. 15.00 og så at bruge en halv time på en kop kaffe og samtale om det, vi har været fælles om.

VELKOMMEN TIL AT GÅ MED
Vandringerne begynder på pladsen foran kirkens indgang.

Søndag 17. november kl. 12.00 – (ca.) 15.30
”Fællesskab”. Vandringsleder: Gunhild Grarup

Søndag 15. december kl. 12.00 – (ca.) 15.30
”Langsomhed”. Vandringsleder: Peter Grarup

Søndag 19. januar 2020 kl. 12.00 – (ca.) 15.30
”Stilhed”. Vandringsleder: Lene Andersen

Der kommer flere datoer efter nytår.

NB: Du skal klæde dig på efter vejret, og medbringe madpakke (frokost) og lidt vand. Vi spiser sammen under vejs.

Meditativ vandring: En del af hver vandring vil foregå i stilhed.
 
Læs Vor Frue Kirkes hjemmeside >>Her
 
Læs folder >>Her

Vel mødt!
Vor Frue Kirkes pilgrimsudvalg
Knut Arild Gulbrandsen, Lene Andersen, Gunhild Grarup,
Peter Grarup
 
     
  Mød os også på  
     
 
            NordjyskPilgrimsforening